Patrologie grecque

traduction de l’introduction patristique : huitième chapitre du volume de la Patrologie de Migne consacrée à Saint Clément de Rome
Texte original latin

De haeresi Nicolaitarum

Nicolaitae novam quoque primo saeculo sectam commenti sunt. Errores eorum paucis verbis exponit Irenaeus (77) : indiscrete vivunt, nullam differentiam esse dicentes in moechando, idolothytum edere. Augustinus autem paulo dilucidius (78) : placet usus indifferens feminarum. Hi nec ab iis, quae idolis immolantur, cibos suos separant, et alios ritus gentilium superstitionum non aversantur. Narrant alia quaedam fabulosa, de mundo, nescio quae Barbara principum nomina miscentes disputationibus suis. Barbara illa nomina refert quidem Epiphanius, sed eos de iisdem inter se dissentire monet. Aliqui, inquit (79), Barbelonem nescio quam celebrant, cui in octavo coelo domicilium attribuunt. Hanc a Patre productam affirmant, matremque alii Jaldabaoth, alii Subaoth faciunt… alii Prunicam quamdam, alii Caulaucauch cuidam eamdem venerationem deferunt, quo nomine unum ex principibus appellant… Alii dicunt initio tenebras, ac voraginem, et aquam fuisse, quae a se invicem spiritus secreverit. Verum tenebrae contra spiritum iracundia ac furore percitae, sursum excurrentes, cum eo congressae sunt. Inde matrix nescio quae, genita prodiit, quae ejusdem spiritus consuetudinem appetiit, ex eaque quatuor aeones producti sunt, ab iis quatuor decem alii procreati, item dextra sinistraque, nec non lumen tenebrae. Secundum hos omnes turpem quemdam aeonem editum narrant, eumque cum ea, quam paulo ante diximus, matrice coiisse ; et ab utroque deos, atque angelos, et daemones, ac septem spiritus ortum habuisse. Subjungit tandem : certos libros Jaldabaoth nomine inscriptos, ac commentitios habent.

Hos haereticos, si Irenaeum (80) et Eusebium (81) audias, Joannes his verbis in Apocalypsi notat (82) : Sed hoc habes boni, quia odisti facta Nicolaitarum, quae et ego odi. A quibus autem sint oppugnati, accipies a Theodoreto (83) : contra hos, inquit, scripsit Clemens, et Irenaeus, et Origenes, et Hyppolitus episcopus et martyr. Quam vero feliciter contra eos pugnaverint, colligas ex victoria ab eis perquam citissima reportata. Etenim haec haeresis, teste Eusebio (84), brevissimo temporis spatio permansit. Ex hoc tamen fonte corruptissimo fluxerunt Gnostici, aliique complures, de quibus Epiphanius (85) : ab hoc fonte, ait, derivati, ac pessime in mundum introducti sunt haeretici illi, qui eam sibi, quam falso nominant, cognitionem vindicant cujusmodi sunt Gnostici, Phibionitae, et quibus ab Epiphane nomen est inditum. Tum etiam Militares, Levitici, aliique complures. Quorum quilibet haeresim propriam, ad animi sui affectiones accommodans, sexcentas nequitiae vias excogitavit. Atque inde procul dubio orta est, ea quam supra memoravimus, hos inter haereticos de barbaris principum nominibus dissensio.

Quis autem hujusque haereseos auctor fuerit, non ita promptum est definire. Plurimi existimant non alium fuisse quam Nicolaum, unum ex septem illae Ecclesiae diaconibus, qui ab apostolis electi et inaugurati sunt. ET haec quidem fuit Irenaei, Epiphanii et Philastrii opinio, quibus astipulantur Hilarius (87), Hieronymus (88), Isidorus (89), aliique non pauci. In eorum tamen grege Tertullianus non annumerandus est. Nihil enim de Nicolao illo scripsit, nisi in capite 45 Libri de praescriptionibus : quod quidem caput eidem libro ab impostore quodam assutum fuisse jam observavimus.

Refragantur autem huic tot tantorumque virorum sententiae scriptores nonnulli, aiuntque hos haereticos, ut celeberrimo alicujus auctoris nomine fucum aliis facerent, hunc Nicolaum sibi falso ascivisse sectae suae principem. Scimus quidem in Ignatiana quadam epistola illud aperte asseri (90) : Fugite impuros Nicolaitas, falsum sibi nomen sumentes; sed cum haec verba interpolatoris sint, non vero Ignatii, ex iis profecto nihil certi concludi potest. Quapropter opinionis illius fautores ex patroni ex Clementis Alexandrini auctoritate validius eruunt argumentum. Is enim Nicolaitas arguit, quod in haeresis suae confirmationem verba Nicolai pravos in sensus detorquerent : Tales sunt, inquiebat ille (91), qui dicunt se sequi Nicolaum, adducentes ejus viri aliquid litterarum monumentis mandatum, sed ab eis detectum, nempe : Oportere carne uti. Sed ille quidem vir praeclarus significabat oportere voluptates arcere et cupiditates, et hac exercitatione marcidas flaccidasque reddere carnis appetitiones et insultus. Qui autem instar hircorum sunt effusi in voluptatem… decretum ipsius voluptatis, non autem viri apostolici sequuntur. At Clemens Nicolaum haud dubie virum praeclarum et apostolicum non appellasset, si tam pravae haereseos parens fuisset et auctor.

Quid plura ? Idem Clemens omnem impuri criminis, ab iisdem haereticis Nicolao inusti, suspicionem egregie depellit (92) : Cum autem de dicto Nicolao loqueremur, illud praetermisimus. Cum formosam, inquiunt, haberet uxorem, et post Servatoris assumptionem ei fuisset ab apostolis exprobata xelotypia, in medium adducta muliere, permisit cui vellet eam nubere. Aiunt enim hanc vocem illi voci consentaneam, quae dicit, quod carne uti oporteat, ejusque factum et dictum absolute, et inconsiderate sequentes, qui ejus haeresim persequuntur, impudenter effuseque fornicantur. Ego autem audio Nicolaum nullum unquam alia, quam ea quae ei nupserat, uxore usum esse, et ex illius liberis filias quidem consenuisse virgines, filium autem permansisse incorruptum. Quae cum ita se habeant, vitii erat depulsio atque expurgatio in medium apostolorum circumactio uxoris, cujus dicebatur laborare xelotypia ; et continentia a voluptatibus quae magno studio parantur, docebat istud : uti carne, hoc est exercere carnem. Neque enim, ut existimo, volebant convenienter Domini praecepto duobus dominis servire, voluptati et Deo. Ita ille et verba Nicolai male interpretata, et errores illi falso imputatos esse demonstrat. Clementi astipulatur post Eusebium Theodoretus. Ex allato quippe Clementis testimonio sic ille concludit (93) : Ex quibus liquido convincitur, falso sibi de hujus appellatione nomen arrogare Nicolaitas. Eusebius vero (94) : Hi nicolaum quemdam unum ex illis, qui ad curam inopum gerendam, una cum Stephano ab apostolis constituti fuerant ministri sectae suae auctorem jactabant. Quid aliud hoc verbo jactabant, innuit Eusebius, quam Nicolaum hujus haereseos non esse auctorem ?

Porro autem quid de hac quaestione, quam tantorum Patrum auctoritas dubiam reddit, statuendum sit, ab aliis lubentius audiemus. Enim vero Irenaeus et Clemens, antiquiores et praecipui utriusque opinionis fautores coaevi erant, et a Nicolai temporibus tam parum remoti, ut ab ejusdem Nicolai amicis aut discipulis potuerint facile discere, num ab illo vere profecta site a haeresis. Et Clemens quidem se id non indiligenter investigasse significat. Quid vero quod in ejus opinionis firmamentum adduci, illud potest, quod haereticis in more positum sit magnum sibi quemdam haereseos suae advocare auctorem ? Neque tamen eo repudianda est Irenaei sententia, quia ab uno ex septem primis Ecclesiae diaconis haeresim illam ortum suum : duxisse improbabile videatur. Nam cum Christus ab uno e sui apostolis, ne doctrinam suam propagaret, ad necem sit venditus, potuit et unus ex septem illis diaconis alicujus haereseos inventor esse ac promulgator.

77 : Haeres liv 2 chap 27
78 : Lib de haeres 5
79 : Haeres 25 § 2,3,5
80 : Loc cit.
81 : Lib V hist cap 29
82 : Apoc II 6
83 : Lib III Haeret Fabul Cap 1
84 : Lib III Hist cap 29
85 : Haere 25 § 2
86 : Lucis citatis
87 : Cap 25 in Matth
88 : Epist II ad Heliodor post med et epist 48 ad Sabinian cap 3
89 : Lib III origin
90 : Epist ad Trallens
91 : Lib II Stromat. Post med
92 : Lib III Stromat. Onge post init
93 : Loc cit.
94 : Lib III histor cap 2

Traduction proposée :

De l’hérésie des Nicolaïtes

Les nicolaïtes sont vus comme une secte du premier siècle. Irénée explique leurs erreurs en quelques mots (77) : ils vivent sans discrétion, déclarant qu’il n’y a pas à se préoccuper de fornication ou d’idolâtrie. Augustin est un peu plus clair (78) : il aime l’usage indifférent des femmes. Ils ne séparent pas leur nourriture de celle qui est sacrifiée aux idoles, et n’évitent pas non plus d’autres rites des superstitions païennes. Ils racontent d’autres légendes fabuleuses, du monde, et j’ignore si les dirigeants barbares ont mêlé leurs noms à ces discussions. Epiphane mentionne ces noms barbares mais enseigne entre chose. Les uns, dit-il (79) célèbrent un Barbelo dont ils voient la résidence au huitième ciel. Ils affirment qu’il a été produit par le Père, et les autres par sa mère Jaldabaoth que d’autres appellent Subaoth… Les uns donnent une certaine Prunica tandis que les autres rendent une vénération à Caulaucauch, nom par lesquels ils désignent leurs dirigeants. D’autres disent qu’au commencement il n’y avait que ténèbres et abîme, de l’eau, et que les esprits ont séparé les uns des autres. Puis, en vérité, les ténèbres irascibles et furieux ont affrontés les esprits. Depuis cette matrice sortit je ne sais quelle mère, qui essaya d’obtenir l’usage du même esprit, dont sont produits quatre éons, et de ces quatre, dix furent produits, la droite et la gauche, la lumière et l’obscurité. Et tous racontent comment naquit encore un éon, qui épousa la mère dont il est question plus haut ; de l’un et l’autre proviennent les dieux, les anges et les démons et sept esprits. Enfin il ajoute : certains livres sont écrits au nom de Jaldabaoth et ils sont commentés.

Si vous écoutez Irénée (80) et Eusèbe (81), Jean parle de ces hérétiques ainsi dans son apocalypse (82) : mais ceci a du bon, car tu hais les œuvres des nicolaïtes, que je hais aussi. Pour savoir de qui ils furent attaqués c’est dans Theodoret (83) : contre eux, dit-il, ont écrit Clément, Irénée, Origene et Hyppolite évêque et martyr. Combien véritablement ils les auront combattu, se déduit de la victoire sans équivalent qu’ils ont remporté contre eux. Concernant cette hérésie, Eusèbe (84) témoigne qu’elle dura peu de temps. De cette source corrompue, sont néanmoins venus d’autres gnostiques en nombre d’après Epiphane (85) : de cette source est venue pire dans le monde, introduisant des hérétiques répandant l’erreur, qui ont trompé beaucoup de monde, parmi lesquels les gnostiques, et les phibionites dont on doit le nom à Epiphane. On peut compter aussi les militaires, les évites et bien d’autres. Chaque hérésie propre a apporté les affections de son âme, et inventa les six cents voies d’immoralité. Et de là sans doute provient ce dont nous parlions plus haut, les dissensions concernant les noms des princes des hérétiques.

Mais quant à savoir qui est l’auteur de ces hérésies, cela est complexe à définir. Plusieurs estiment que cela n’est autre que Nicolas, un des sept diacres de l’Eglise, choisis et institués par les apôtres. Cela est d’ailleurs l’opinion de d’Irénée, d’Epiphane et Philastre, auxquels s’associent Hilaire (87), Jérôme (88), Isidore (89) et bien d’autres. Mais Tertullien n’est pas à compter dans ce groupe. Il n’a en effet rien écrit sur ce Nicolas, sinon dans le chapitre 45 de son Livre des Prescriptions : et nous avons déjà observé qu’un chapitre de ce livre est dû à un imposteur.

Mais les opinions nombreuses de ces grands hommes sur les hérétiques, et disent les hérétiques, pour que les autres soient calomniés par le nom d’un auteur célèbre, ont faussement promu Nicolas comme chef de leur secte : nous avons une lettre d’Ignace qui affirme ouvertement (90) : fuyez les nicolaïtes impurs qui prennent un faux nom pour eux-mêmes. Mais comme ces paroles sont interpolées, on ne peut rien conclure de certain. C’est pourquoi les partisans de cette opinion prennent un argument via l’autorité de clément d’Alexandrie. Ceci montre en effet sur Nicolas, que son hérésie est bien un détournement des paroles de Nicolas et qui a détourné leurs perceptions : tels sont, disent-ils (91), ceux qui disent suivre Nicolas, ont ajouté à cet homme des lettres mais qu’ils ont révélé ainsi : il faut se servir de la chair. Mais cet homme certes brillant montrait qu’il faut s’éloigner des plaisirs et des désirs de la chair, et par cette ascèse humilier les désirs de la chair. Mais ceux qui sont comme des boucs répandus dans le plaisir… suivent le décret du plaisir, et pas ceux des hommes apostoliques. Mais Clément n’aurait pas appelé Nicolas un homme brillant et apostolique s’il avait été un hérétique et le pères d’hérésies aussi perverses.

Quoi de plus ? Le même Clément écarte excellement toute suspicion de crime impur, que les hérétiques avaient imputé à Nicolas (92) : mais quand nous devions parler de ce Nicolas, nous l’avons permis. Quand il épousa une belle épouse, près l’assomption du Sauveur, il avait été condamné comme xélotype par les apôtres, il mit sa femme au milieu et permit à qui le voulait de l’épouser. Cette voix et la voix qui dit qu’il est nécessaire d’en passer par la chair sont en cohérence, et ceux qui le suivent de façon irréfléchie, forniquent sans gêne et sans vergogne. Mais j’entends que Nicolas n’a jamais pris une autre femme que celle qu’il avait épousé, que ses enfants ont donné naissance à des vierges et que son fils est resté incorruptible. Cela étant, la faute était de repousser cette justification du milieu des apôtres, par un mouvement circulaire de l’épouse qui semblait xelotype ; Et il enseignait ainsi la continence à propos des plaisirs de la chair par une grande préparation : il faut utiliser la chair, c’est-à-dire exercer la chair. Ils ne voulaient pas servir deux maîtres, suivant les préceptes du Seigneur : le plaisir et Dieu. Il montre ainsi que les paroles de Nicolas ont été mal interprétées et qu’on lui a imputé des erreurs. Théodoret rejoint Clément d’après Eusèbe. En effet, il conclut ainsi du témoignage de Clément (93) : d’où il est clairement convaincu que cette appellation de Nicolaïtes ne peut être réclamée. Mais Eusèbe (94) : ceux là ont dit que Nicolas était l’un de ceux avec Etienne, qui avait été nommé par les apôtres pour prendre soin des nécessiteux, comme chef. Qu’ont-ils dit d’autres, demande Eusèbe, sinon que Nicolas n’était pas l’auteur de leur hérésie ?

D’ailleurs, ce que révèle cette recherche, est que l’autorité de Pères importants est douteuse sur ce point, et il nous faut donc en écouter d’autres. En effet, Irénée et Clément, étant contemporains ou peu éloignés de l’époque de Nicolas, auraient pu apprendre de la part des amis de celui-ci si l’hérésie était vraiment partie de lui. Clément par exemple précise avec une certaine négligence qu’il n’a pas fait de recherches. Mais il est vrai, comme il le dit, que les hérétiques ont l’habitude de mettre de grands noms pour appuyer leur hérésie. On ne peut pas non plus rejeter l’opinion d’Irénée, qui trouve hautement probable que l’hérésie soit venue d’un des premiers diacres de l’Eglise. Car le Christ, vendu par un de ses apôtres, vendu à une mort violente, pour ne pas propager sa doctrine, l’un des sept diacres aurait néanmoins pu propager une hérésie.

77 : Haeres liv 2 chap 27
78 : Lib de haeres 5
79 : Haeres 25 § 2,3,5
80 : Loc cit.
81 : Lib V hist cap 29
82 : Apoc II 6
83 : Lib III Haeret Fabul Cap 1
84 : Lib III Hist cap 29
85 : Haere 25 § 2
86 : Lucis citatis
87 : Cap 25 in Matth
88 : Epist II ad Heliodor post med et epist 48 ad Sabinian cap 3
89 : Lib III origin
90 : Epist ad Trallens
91 : Lib II Stromat. Post med
92 : Lib III Stromat. Onge post init
93 : Loc cit.
94 : Lib III histor cap 2

Commentaire/Analyse :

Avant le commentaire proprement dit, un petit commentaire philologique. Ceci est une des traductions dont je suis le moins sûr. A deux endroits. Premier endroit : vers le début du texte, les mots Barbara et Barbelonem. Je ne suis pas sûr que Barbara signifie bien barbare ici. Cela semble aussi pouvoir être le nom donné à un personnage important pour les Nicolaïtes, qui s’appellerait Barbara. Ceci semble être confirmé par le nom Barbelo, qui lui semble bien être un nom. Il s’agit ici de la description de ce que semblent croire les Nicolaïtes, mais nous avons en fait très peu d’informations là-dessus, et pas assez pour pouvoir trancher en matière de traduction. Second endroit : le terme xelotype. Impossible de savoir ce qu’est le mot « xelotypa ». Cela semble lié à la problématique de la femme de Nicolas, mais de la même façon : le passage est trop court pour pouvoir comprendre de quoi il s’agit. Le préfixe « xelo » est inconnu, et aucun recherche ne permet de comprendre de quoi il s’agit. Le texte traduit est donc à prendre avec des pincettes, elles-mêmes tenues avec des gants.

Passons à l’analyse du texte néanmoins. Ce qu’il en ressort est qu’Irénée déclare que les Nicolaïtes proviennent du diacre Nicolas. Il s’agit d’un des sept diacres institués en tant que tel par les apôtres, dans le livre des actes des apôtres. Pour Irénée, ce diacre Nicolas aurait donc dévié et serait l’initiateur de cette hérésie des Nicolaïtes. De l’autre côté, nous avons Clément qui semble plutôt vouloir dédouaner le diacre Nicolas et considérer que les hérétiques se sont drapés du nom de Nicolas pour se donner un semblant de légitimité. Le phénomène est assez classique du côté des hérétiques : évangile de Philippe, évangile de Marie, évangile de Marie Madeleine, évangile de Pierre, etc. Tous ces textes sont des faux au niveau de l’attribution à leur auteur. Attention ici à bien savoir de quel Clément il s’agit : Clément d’Alexandrie, et non pas Clément de Rome. En effet, la note qui renvoie au texte cité, parle des Stromates, et ceci est l’ouvrage principal de Clément d’Alexandrie, dont il faut se souvenir qu’il n’est pas considéré saint par l’Eglise. Voici le passage consacré à Nicolas dans son troisième livre des Stromates :

« mais, à l’occasion d’une parole de Nicolas, nous avons omis le fait suivant. Il avait, dit-on, une femme dans la fleur de l’âge et de la beauté ; après l’ascension du Sauveur, comme les apôtres lui faisaient honte de sa jalousie, il amena sa femme au milieu d’eux, et permit à qui voudrait de l’épouser. En effet, ajoute-t-on, cette liberté est d’accord avec l’aphorisme de Nicolas :

« Il faut abuser de la chair. »

Ses disciples, adoptant à la lettre et sans examen l’exemple non moins que la parole du maitre, se livrent publiquement à une fornication effrontée. Mais, pour moi, je sais que Nicolas ne connut d’autre femme que celle qu’il avait épousée ; que ses filles ont vieilli dans !a virginité, et que son fils est demeuré dans le célibat. La chose étant ainsi, Nicolas, en amenant au milieu des apôtres la femme dont on l’accusait d’être jaloux, voulait se justifier de l’inculpation, et par sa continence dans des plaisirs recherchés d’ordinaire avec empressement, il enseignait à abuser de la chair, c’est-a-dire à mortifier les sens. Car ils ne voulaient pas, j’imagine, servir l’un et l’autre deux maîtres, selon le langage du précepte, Dieu et la volupté. C’est pourquoi l’on assure que Mathias enseignait aussi, qu’il faut combattre les sens et abuser de la chair, en lui refusant tout ce qui peut servir d’aliment à la volupté ; mais, augmenter les forces de l’âme par la foi et par la connaissance. Il en est d’autres qui appellent une honteuse promiscuité du nom de communion mystique, profanant ainsi ce mot sacré. De même que nous employons le mot œuvre pour désigner une action, qu’elle soit bonne ou mauvaise, en la qualifiant par un nom générique ; ainsi en est-il de ce mot communion. La communion légitime consiste à se partager mutuellement l’argent, la nourriture et les vêtements; mais eux, ce n’est que par une dénomination impie qu’ils ont pu appeler communion tout accouplement charnel. L’un d’eux s’étant approché, comme on le rapporte, de l’une de nos vierges, qui était dans tout l’éclat de la beauté, lui dit : Il est écrit :

« Donnez à qui vous demande. »

Celle-ci, sans rien comprendre aux intentions lubriques de cet homme, lui répondit avec le langage de l’innocence :

« Consultez ma mère sur ce mariage. »

O impiété ! ils vont jusqu’à dénaturer les paroles du Seigneur, ces associés de débauche, ces frères de lubricité, opprobre de la philosophie, ou pour mieux dire, du genre humain tout entier ; ces corrupteurs, ou plutôt, ces destructeurs de la vérité, autant du moins qu’ils peuvent la détruire ; »


On voit ici que Clément considère Nicolas comme au-dessus de tout soupçon mais attaque ceux qui se réclament de lui. Il a tout de même proposé sa femme en mariage à qui la voudrait bien. Ce qui, en l’absence de tout contexte et de toute explication supplémentaire est tout de même tout à fait étonnant, pour ne pas dire dérangeant. Ainsi, même s’il est difficile de conclure à des siècles de distance, sur la responsabilité de Nicolas dans l’hérésie des Nicolaïtes, on peut néanmoins considérer le personnage comme une erreur de casting. Les Nicolaïtes peuvent être des gnostiques. Certains passages le laissent entendre, mais ce sont surtout des libertins et des fornicateurs.